Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności i cookies

Szanowni Państwo,

 

Przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem, że od 25 maja br. Stosowane będą nowe unijne przepisy- tzw. Rozporządzenie RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Jaki jest cel zmian w przepisach prawa? 

Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa oraz jakie obowiązki ma Trends I-Sklep Sp. z o.o. jako administrator Pani/Pana danych, a także zasady zabezpieczenia tych danych.

Czy muszę podjąć działania?

Nie ma konieczności kontaktować się z Trends I-Sklep Sp. z o.o. ani wypełniać dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.

Co znajduję się w tabeli poniżej?

Informacje o danych osobowych: w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trends I-Sklep Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 8a, 02-284 Warszawa(POLSKA) NIP: 527-272-01-36, REGON: 147390613, nr KRS: 0000525293
Dane kontaktowe Administratora – Trends I- Sklep Sp. z o.o.
 • telefonicznie pod numerem: 22 868 50 26
 • pod adresem e-mail: bok@i-sklep.com.plpisemnie,
 • przesyłając korespondencję na adres: Trends I-Sklep Sp. z o.o. Al. Krakowska 8a, 02-284 Warszawaw siedzibie firmy Trends I-Sklep Sp. z o.o.
 • pod adresem: Al. Krakowska 8a, 02-284 Warszawa
Cele przetwarzania danych, podstawa prawna Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z Trends I –Sklep Sp. z o.o. (w tym wynikających z umowy/umów obowiązków takich jak np.:
   • w przypadku dokonania rejestracji konta w sklepie internetowym Trends I- Sklep Sp. z o.o. celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem,
   • w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionych towarów,
   • w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera na adres e-mail zostanie przesłana wiadomość elektroniczna zawierająca informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w sklepie internetowym.
   • postanowienia gwarancyjne, reklamacje
 • ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • badania satysfakcji ze współpracy z Trends I- Sklep Sp. z o.o. oraz satysfakcji z produktów  - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Trends I –Sklep Sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.f RODO), którym jest ocena jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług świadczących przez Trends I – Sklep Sp. z o.o.
  • przesyłania newslettera, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Trends I – Sklep Sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który służy do stałej komunikacji z Klientami, mającej na celu informowanie odbiorców o nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach w obrębie danej firmy czy tematu.
  • ustalenia/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Trends I- Sklep Sp. z o.o.   (postawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
 • do czasu wykonania umowy/umów do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia,
 • w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu,
 • do czasu wypełnienia ciążących na Trends I- Sklep Sp. z o.o. obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Przysługujące Pani/Panu prawa Ma Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan dostarczyła/dostarczył Trends I- Sklep Sp. z o.o. (podstawa prawna art. 20 RODO)

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Trends I- Sklep Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo bez względu na przyczynę do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

 • badania satysfakcji ze współpracy z Trends I-Sklep Sp. z o.o. oraz satysfakcji z produktów lub usług,
 • ustalenia/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przesyłania newslettera

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/ wyraził Pan sprzeciw, chyba że Trends I – Sklep Sp. z o.o. istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pni/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.Prawo do wniesienia sprzeciwu określa art. 21 RODO.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Trends I-Sklep . Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.

   

 

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym prowadzimy działalność zgodnie ze stosownymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej zasady pomogą Państwu zrozumieć jakie dane Trends I-Sklep Sp. z o.o. może gromadzić oraz w jaki sposób Trends I - Sklep Sp. z o.o. wykorzystuje i dba o bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Wraz z rozwojem Internetu, będziemy rozwijać naszą politykę ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany w naszej polityce ochrony danych osobowych będą umieszczane na tej stronie. Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco z jej treścią.

1. Dane osobowe

Za pośrednictwem naszej strony internetowej, Trends I –Sklep Sp. z o.o. nie będzie gromadził Państwa danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), chyba, że dobrowolnie podejmą Państwo decyzję, aby udostępnić nam takie dane (np. przez rejestrację, ankiety) i odpowiednio, wyrażą zgodę.

2. Wykorzystanie danych osobowych

Kiedy udostępnią nam Państwo swoje dane osobowe, zwykle używamy ich aby odpowiedzieć na zapytanie, zrealizować zamówienie lub udostępnić inne szczegółowe informacje. Używamy ich również, aby wspierać naszą współpracę z klientem. Jeżeli nie zostanie wyrażona zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celu wspierania naszej współpracy (w szczególności bezpośredni marketing lub badania rynku) uszanujemy Państwa decyzję. Trends I- Sklep Sp. z o.o. nie udostępnia w żaden inny sposób danych osobowych firmom trzecim.

3. Ograniczenia wykorzystania danych osobowych

Trends I – Sklep Sp. z o.o., będzie gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe dostarczone przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej w znanym Państwu celu, chyba że ujawnienie:- służy wykorzystaniu danych osobowych w innym celu bezpośrednio powiązanym z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, - jest niezbędne do przygotowania, negocjacji oraz podpisania umowy z Państwem, jest wymagane przez prawo lub odpowiednie instytucje rządowe lub sądowe, - jest niezbędne do wszczęcia lub przeprowadzenia prawnie uzasadnionego roszczenia lub obrony, - jest niezbędne, aby zapobiec oszustwom lub nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na infrastrukturę informatyczną Trends I – Sklep Sp. z o.o.

4. Dane o komunikacji lub wykorzystaniu strony

Wykorzystując usługi telekomunikacyjne podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej, Państwa dane o komunikacji (np. adres protokołu IP lub dane o wykorzystaniu strony (np. dane o rozpoczęciu, zakończeniu i czasie trwania każdego dostępu do strony, informacje o wykorzystanych usługach telekomunikacyjnych) są technicznie generowane i mogą być w pewien sposób powiązane z danymi osobowymi. Dodatkowo, gdy zaistnieje konieczność dane o komunikacji lub wykorzystaniu strony będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystane zgodnie ze stosownymi dokumentami prawnymi o ochronie danych osobowych.

5. Inne dane gromadzone automatycznie

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, możemy automatycznie (np. inną drogą niż poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego) gromadzić inne dane, które nie są danymi osobowymi (np. informacje o używanej przeglądarce internetowej i używanym systemie operacyjnym, nazwie domeny, liczbie wizyt, średnim czasie przeglądania naszych stron, liczbie obejrzanych stron). Możemy używać tych danych w celu monitorowania atrakcyjności naszych stron i treści prezentowanych na nich oraz ulepszania szybkości ich pracy lub zawartości.

6. "Ciasteczka” ("Cookies") - Informacje przechowywane automatycznie na Państwa komputerze

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, możemy przechowywać pewne dane na komputerze klienta w postaci "ciasteczek” ("cookies”) w celu automatycznego rozpoznania Państwa komputera podczas następnej wizyty na naszej stronie. "Ciasteczka” mogą nam pomóc na wiele sposobów, na przykład aby dostosować naszą stronę do potrzeb użytkownika lub przechowywać hasło aby zaoszczędzić Państwa czas na wprowadzaniu go za każdym razem gdy wymagane jest zalogowanie. Jeżeli klient nie życzy sobie otrzymywać "ciasteczek”, należy skonfigurować przeglądarkę internetową, aby usuwała wszystkie "ciasteczka” z dysku twardego komputera, blokowała wszystkie "ciasteczka” lub ostrzegała przed zapisaniem "ciasteczka” na komputerze.

a) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: IAI Spółka Akcyjna, ul. Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin.

d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

e) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

f) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

g) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

h) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

i) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

j) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki.

7. Nieletni

Trends I- Sklep Sp. z o.o. świadomie nie zamierza gromadzić danych osobowych od osób nieletnich. Definicja "nieletni” powinna brać pod uwagę stosowne przepisy prawa jak również narodowe i regionalno kulturowe uwarunkowania.

8. Bezpieczeństwo

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą oraz przed nieautoryzowanym udostępnieniem lub dostępem, Trends I- Sklep Sp. z o.o. stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

9. Łącza do innych stron internetowych

Strona internetowa Trends I- Sklep Sp. z o.o. zawiera łącza do innych stron internetowych. Trends I- Sklep Sp. z o.o. nie odpowiada za treści oraz politykę prywatności tych stron internetowych, jednakże oczekuje, że stosują one takie same zasady.

10. Pytania i uwagi

Trends I- Sklep Sp. z o.o. odpowie na uzasadnione prośby dotyczące wglądu, korekty, aktualizacji lub usunięcia wszelkich niezgodności w Państwa danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych przez Trends I-Sklep Sp. z o.o. (np. aby obejrzeć oraz zaktualizować Państwa dane osobowe), prosimy przejść do zakładki Kontakt znajdującej się na górze tej strony.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem i-sklep.com.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „NIE WYRAŻAM ZGODY” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka dotycząca cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel