Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Warunki gwarancji

W przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć ten dokument podczas reklamowania produktu.

 

 1. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. z siedzibą i adresem przy Al. Krakowskiej 8a, NIP: 527-272-01-36, REGON 147390613
 2. TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji GPxx, nie podlega warunkom gwarancyjnym TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.
 3. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
  • po upływie okresu Gwarancji;
  • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o.;
  • w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. i Producenta towaru;
  • w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. i producenta towaru;
  • w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek:
   • szkodliwego promieniowania;
   • jakiegokolwiek urazu mechanicznego;
   • zwarcia instalacji elektrycznej;
   • używania sprzętu w warunkach przemysłowych;
   • nieautoryzowanej zmiany oprogramowania;
   • używania nieoryginalnych podzespołów (np.: bateria);
  • w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 4. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 5. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  • klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na swój koszt 
  • klient jest odpowiedzialny za stan przesyłki wysyłanej do reklamacji, prosimy o solidne zapakowanie
 6. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. kosztów.
 7. TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 8. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 9. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.
 11. Sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy objęta jest 12 miesięczną rękojmią, natomiast sprzedaż na rzecz konsumenta obejmuje możliwość reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 24 miesięcy od daty wydania towaru.
 12. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.


TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o
Al. Krakowska 8A

02-284 Warszawa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel